מעבדות ומדעי החיים >

05/2019

הנובר

מעבדות חכמות וביוטכנולוגיה​

03/2020

מינכן

מעבדות וביוטכנולוגיה​

תערוכות בתחום