מעבדות ומדעי החיים >

05/2019

הנובר

מעבדות חכמות וביוטכנולוגיה​

03/2020

מינכן

מעבדות וביוטכנולוגיה​

תערוכות בתחום

MESSE ייצוג תערוכות בינלאומיות  |  בניית אתר - קידום פלוס

daniellag@@yonipro.com      דניאלה​​

03-6492050​