לוגיסטיקה ואריזה >

05/2021

מינכן

לוגיסטיקה ואספקה​

04/2020

הנובר

לוגיסטיקה ושרשרת אספקה​

09/2021

נירנברג

אריזה בתעשייה​

תערוכות בתחום

MESSE ייצוג תערוכות בינלאומיות  |  בניית אתר - קידום פלוס

daniellag@yonipro.com      דניאלה​​

03-6492050​